Өгөөмөр сэтгэл

Өөрт байгаа бүхнийхээ эзэн нь гэдгээ ойлгож, байгаа бүхнээ зөв зорилгод ашиглах.

Би үүнээс хойш:

  • өөрт байгаа бүхнээ бусадтай хуваалцана.
  • эд зүйлдээ ариг гамтай хандаж бусадтай хуваалцах боломжтой болно.
  • өгөөмөр сэтгэлдээ хариу харахгүй.
  • өөрийн цаг зав, авъяас чадвараа бусдад зориулна.
  • бусдын сайн сайхан чанарыг магтаж байна.