Анхааралтай байдал

Хүний ярьж байгаа зүйлд анхаарлаа бүрэн хандуулснаар тухайн хүнд хүндэтгэл үзүүлэх.

Би үүнээс хойш:

  • хүмүүсийг надад хандан ярихад өөдөөс нь харах болно.
  • хэрвээ надад ойлгомжгүй зүйл байвал асууж тодруулна.
  • зөв сууж, цэх зогсоно.
  • бусдын анхаарлыг өөртөө татахгүй.
  • ам, нүд, чих, гар, хөлөөрөө анхаарлаа сарниулахгүй.