Цэвэр ёс суртахуун

Үргэлж зөвийг үйлдсэнээр шилдэг хүмүүжлийг өөрийн амьдрал дээр харуулах.

Би үүнээс хойш:

  • өөрөө зөв зүйлийг үйлдэж бусдыг ч мөн уриална.
  • юм үзэх, сонсох, хэлэх, бодохоо хянана.
  • зөв байр суурин дээр баттай зогсож сурна.
  • миний оюун ухааныг хордуулж, бие бялдрыг гэмтээж болох бүхнээс зайлсхийнэ.
  • бусдыг өөртэйгөө хэрхэн хандахыг хүсдэг шигээ бусдад хандана.