Уучлах сэтгэл

Намайг гомдоосон хүнийг уучилж түүний эсрэг муу санаа өвөрлөхгүй байх.

Би үүнээс хойш:

  • бусдыг аль болох хурдан уучлах болно.
  • өөрийн буруугаа нуун далдлалгүй харин даруй уучлалт гуйна.
  • бусдад хонзогнох сэтгэл өвөрлөхгүй.
  • намайг гомдоосон хүмүүст хариу эелдэг хандана.
  • бусдыг гомдоосон хүнийг уучилна.