Шударга байдал

Болсон явдлыг үнэнээр нь ярьж итгэлийг олж авах.

Би үүнээс хойш:

  • үнэнийг ярина.
  • бусдыг шударга байдалд уриална.
  • хууран мэхлэхгүй, хулгай хийхгүй.
  • буруутсан үедээ буруугаа хүлээн зөвшөөрнө.
  • аливаа зүйлийг хэтрүүлж ярихгүй.