Талархах сэтгэл

Хүмүүсийн хүргэсэн тусыг үг хэл, үйл хөдлөлөөрөө илэрхийлэх.

Би үүнээс хойш:

  • эцэг эх болон багш нартаа талархаж явдгаа харуулна.
  • “Талархлын захиа” бичих болно.
  • өөрийнхөө эд зүйлсийг нүдлэн хамгаална.
  • өөрт байгаа зүйлдээ сэтгэл хангалуун байна.
  • өөрийн бэрхшээлээс илүү ололтоо олж харах болно.