Think Quest 2006

АНУ-ын “ORACLE” боловсролын сангаас зохион байгуулдаг олон улсын хүүхдийн веб бүтээх Think Quest 2006 тэмцээнд Монгол улсаасаа шалгарч, олон улсын 600 гаруй багаас 136-р байрт шалгарч сертификат, үнэ бүхий зүйлсээр шагнагдсан.