Хөдөлмөрч хамт олон

Улс эх орныхоо хөгжил дэвшилд тодорхой хувь нэмэр оруулж байгааг тэмдэглэн Дүүргийн хөдөлмөр эрхлэх алба, ҮҮХ, Татвар нийгмийн хэлтэс, эмэгтэйчүүдийн зөвлөлийн зүгээс нийслэл дүүргийн хэмжээнд шалгаруулан “Хөдөлмөрч хамт олон” цом, өргөмжлөл.