ШИЛДЭГ СУРГУУЛЬ

“Глобал хөгжил дэвшлийн төлөө ассоциац”-аас Монгол улсынхаа түүхэн бүтээн байгуулалтанд оруулсан хувь нэмрийг үнэлж “ШИЛДЭГ СУРГУУЛЬ” өргөмжлөл олгож, сургуулийн үйл ажиллагаа Боловсрол суваг телевизээр тусгай нэвтрүүлэгт оролцов.