Microsoft specialist certificate

Ахлах ангийн сурагчид онлайнаар Англи хэл дээр Компьютерийн шалгалтыг өгч АНУ-ын “Microsoft specialist certificate” авсан.