Бие бялдар хөгжүүлэх нэмэлт сургалтууд

Монгол улсын иргэд зөвхөн оюуны боловсролоос гадна бие бялдар эрүүл байж улс эх орондоо нөлөө бүхий удирдагч болж хөгжихөд биеийн бялдарын дугуйлан секцүүд тогтмол явагддаг.