Зан чанарын гүнзгийрүүлсэн сургалтууд

Хүүхэд академик боловсролоос гадна чанартай иргэн, хүн болж төлөвших нь бидний хувьд хамгийн чухал гэж үздэг учир АНУ-н зан чанарын хүрээлэнтэй хамтран хүүхэд бүртэй тулсан гүнзгийрүүлсэн сургалт явуулсаар байна.