ЕБС-н улсын стандарт бүх хичээлүүд

Монгол улсын Ерөнхий боловсролын стандарт хөтөлбөрийг цөм хөтөлбөрийн хүрээнд цөөн хүүхэдтэй, багш – шавийн хувьчилан харилцах тав тухтай орчинд, хоцрогдлыг бүрэн арилгаж, гүнзгийрүүлсэн хичээлүүдийг бүрэн олгоно.