Мэдээлэл технологийн гүнзгийрүүлсэн сургалт

Мэдээлэл Технологи

Компьютерийн үндсэн хэрэглээ, Хэрэглээний програмууд (Word, Excel, Powerpoint, Photoshop, гм ), Програм хангамжууд (Алгоритм, С++, HTML, Java ), Техник хангамж (Аюулгүй ажиллагаа, форматлах, эд анги засвар), Веб сайт, мульт медиа, интернет хэрэглээ гэх мэт агуулга бүхий шаталсан сургалтууд заагдана.