Урлагийн наадам 2015-2016

Энэ хичээлийн жилд амжилттай эхлүүлээд байгаа Илтгэл – Мэтгэлцээний дугуйлангийн дүн гарлаа.