Сургалт үйл ажиллагаа

Танд асууж тодруулах зүйл байна уу?
Тийм бол бид таны имэйлд хурдан шуурхай хариулах болно.
Компьютерийн үндсэн хэрэглээ, Хэрэглээний програмууд (Word, Excel, Powerpoint, Photoshop, гм ), Програм хангамжууд (Алгоритм, С++, HTML, Java ), Техник хангамж (Аюулгүй ажиллагаа, форматлах, эд анги засвар), Веб сайт, мульт медиа, интернет хэрэглээ гэх мэт агуулга бүхий шаталсан сургалтууд заагдана.Дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Англи хэлний 4 чадамж болох Ярих, Сонсох, Бичих, Унших чадварыг сурагчдын түвшинд тохируулан системтэйгээр зааж, Гадаад багшаар ярианы дадлага хийдэг бөгөөд төрөл бүрийн Интерактив, медиа болон аудио, видео сургалтын аргачлалыг хэрэглэхийн зэрэгцээ хичээлийн бус цагаар English speaking club, Movie Club, IELTS, TOEFL-ийн бэлтгэл зэрэг сургалтуудыг сонголтоор олгодог.Дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Хүүхэд академик боловсролоос гадна чанартай иргэн, хүн болж төлөвших нь бидний хувьд хамгийн чухал гэж үздэг учир АНУ-н зан чанарын хүрээлэнтэй хамтран хүүхэд бүртэй тулсан гүнзгийрүүлсэн сургалт явуулсаар байна.Дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Математикийн стандарт хөтөлбөрөөс давж IQ-сэтгэхүйн сургалт, Олимпиадын бэлтгэл сургалтаар системчилсэн бэлтгэл хангаж Математик сэтгэлгээг гүнзгийрүүлэн олгохоос гадна, дүүрэг, хот, улс, олон улсын олимпиадуудад бэлтгэж, амжилт гаргадаг.Дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Монгол улсын Ерөнхий боловсролын стандарт хөтөлбөрийг цөм хөтөлбөрийн хүрээнд цөөн хүүхэдтэй, багш – шавийн хувьчилан харилцах тав тухтай орчинд, хоцрогдлыг бүрэн арилгаж, гүнзгийрүүлсэн хичээлүүдийг бүрэн олгоно.Дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Монгол улсын иргэд зөвхөн оюуны боловсролоос гадна бие бялдар эрүүл байж улс эх орондоо нөлөө бүхий удирдагч болж хөгжихөд биеийн бялдарын дугуйлан секцүүд тогтмол явагддаг.Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Санал хүсэлт

Танд асууж тодруулах зүйл байна уу?
Тийм бол бид таны имэйлд хурдан шуурхай хариулах болно.