Гадаад харилцаа

Танд асууж тодруулах зүйл байна уу?
Тийм бол бид таны имэйлд хурдан шуурхай хариулах болно.

Манай сургууль байгуулагдсан цагаасаа эхлэн гадаад харилцаанд өндөр ач холбогдол өгсөөр ирсэн юм. Үүний үр дүнд жил бүр олон тооны гадаад багш нар манай сургуульд ирж хичээл заадаг тогтсон системтэй байдаг.

Энэ тогтсон системийн дагуу зөвхөн англи америк гэлтгүй өөр олон улсаас гадны багш нар ирж сурагчдын ярианы болон сонсголын хичээлүүдийг практик дээр суурилан заадаг.

Үр дүнд нь манай сурагч нар өнөөдрийг хүртэл олон улсын зах зээлд өрсөлдөхүйц мөн өөрийгөө илэрхийлэх өндөр чадвартайгаар төгсдөг юм.

Kimneo Kipgen

/2015-2017/Энэтхэг

Caitlin Davidson

/2011-2012/Америк

Kathy Tabler

/2013-2014/Америк

Graham Campbell

/2013-2014/Канад

Marc Wendling

/2011-2018/Герман

Helen Choo

/2012-2013/Сингапур

Kimneo Kipgen

/2015-2017/Англи хэлний багшЭнэтхэг

Caitlin Davidson

/2011-2012/Англи хэлний багшАмерик

Kathy Tabler

/2013-2014/Англи хэлний багшАмерик

Graham Campbell

/2013-2014/Англи хэлний багшКанад

Marc Wendling

/2011-2018/Англи хэлний багшГерман

Helen Choo

/2012-2013/Багш нарт Удирдагчийн тухай сургалтСингапур

Mary Jo Coffee

/2012-2013/Англи хэлний багшАмерик

Benjamin Hurley

/2014-2017/Англи хэлний багшАвстрали

Noel Gorton

/2012-2013/Англи хэлний багшАвстрали

Preska Prier

/2011-2012/Англи хэлний зөвлөх багшШвед

Erin

/2005-2006/Англи хэл, Зан Чанарын багшАмерик

Antoinette Payne

/2009-2010/Англи хэлний багшКанад

Lhingboi D Haokip

/2011-2012/Англи хэлний багшЭнэтхэг

Bjorn Tegel

/2009-2010/Англи хэлний багшШвед

Sylvia Leftin

/2007-2009/Англи хэл, Зан Чанарын багшАмерик

Lhingboi D Haokip

/2011-2012/Энэтхэг

Bjorn Tegel

/2009-2010/Швед

Sylvia Leftin

/2007-2009/Америк

Mary Jo Coffee

/2012-2013/Америк

Benjamin Hurley

/2014-2017/Австрали

Noel Gorton

/2012-2013/Австрали

Preska Prier

/2011-2012/Швед

Erin

/2005-2006/Америк

Antoinette Payne

/2009-2010/Канад

Kimneo Kipgen

/2015-2017/Энэтхэг

Caitlin Davidson

/2011-2012/Америк

Kathy Tabler

/2013-2014/Америк

Graham Campbell

/2013-2014/Канад

Marc Wendling

/2011-2018/Герман

Helen Choo

/2012-2013/Сингапур

Mary Jo Coffee

/2012-2013/Америк

Benjamin Hurley

/2014-2017/Австрали

Noel Gorton

/2012-2013/Австрали

Preska Prier

/2011-2012/Швед

Erin

/2005-2006/Америк

Antoinette Payne

/2009-2010/Канад

Lhingboi D Haokip

/2011-2012/Энэтхэг

Bjorn Tegel

/2009-2010/Швед

Sylvia Leftin

/2007-2009/Америк

Санал хүсэлт

Танд асууж тодруулах зүйл байна уу?
Тийм бол бид таны имэйлд хурдан шуурхай хариулах болно.