Видео

Танд асууж тодруулах зүйл байна уу?
Тийм бол бид таны имэйлд хурдан шуурхай хариулах болно.
http://www.youtube.com/oembed?url=https://www.youtube.com/watch?v=mfkSpxfnx4M
http://www.youtube.com/oembed?url=https://www.youtube.com/watch?v=ZsctmVzL234
http://www.youtube.com/oembed?url=https://www.youtube.com/watch?v=FN1NoTbv2fU
http://www.youtube.com/oembed?url=https://www.youtube.com/watch?v=-B7Ijj_FZfU
http://www.youtube.com/oembed?url=https://www.youtube.com/watch?v=XMHN1HT6idM
http://www.youtube.com/oembed?url=https://www.youtube.com/watch?v=BTFEQuG5qSI
http://www.youtube.com/oembed?url=https://www.youtube.com/watch?v=rWMT5OU36Ps
http://www.youtube.com/oembed?url=https://www.youtube.com/watch?v=hX3FjFPR4is
http://www.youtube.com/oembed?url=https://www.youtube.com/watch?v=D5Rc_D2DWSc
http://www.youtube.com/oembed?url=https://www.youtube.com/watch?v=tfnictmIr3I
http://www.youtube.com/oembed?url=https://www.youtube.com/watch?v=VH8fP57Qczo
http://www.youtube.com/oembed?url=https://www.youtube.com/watch?v=RyJYZMAl7es
http://www.youtube.com/oembed?url=https://www.youtube.com/watch?v=tqqhjwpydP8
http://www.youtube.com/oembed?url=https://www.youtube.com/watch?v=nIbylntYVek
http://www.youtube.com/oembed?url=https://www.youtube.com/watch?v=Z6FmRA9Uayo
http://www.youtube.com/oembed?url=https://www.youtube.com/watch?v=o_MV3fr4YXo
http://www.youtube.com/oembed?url=https://www.youtube.com/watch?v=8qeg3XjyG1U
http://www.youtube.com/oembed?url=https://www.youtube.com/watch?v=OOs3isOLTbE
http://www.youtube.com/oembed?url=https://www.youtube.com/watch?v=xR32eIAF_EU
http://www.youtube.com/oembed?url=https://www.youtube.com/watch?v=rwZ63rDZ9LU
http://www.youtube.com/oembed?url=https://www.youtube.com/watch?v=hQpw6jIJBpE
http://www.youtube.com/oembed?url=https://www.youtube.com/watch?v=u2O8A1xB8XA
http://www.youtube.com/oembed?url=https://www.youtube.com/watch?v=o2WADkxuwGI
http://www.youtube.com/oembed?url=https://www.youtube.com/watch?v=_gAXoaVcqMM
http://www.youtube.com/oembed?url=https://www.youtube.com/watch?v=ekZHUKudF5Q
http://www.youtube.com/oembed?url=https://www.youtube.com/watch?v=rkMvCFeKpAM

Мэдээлэл зүйн хичээл – Бага анги

Дугуйлан секц

Далайн Одын түүх – Хүн бүр онцгой

Таны хүүхэд хэзээ хамгийн сайн сурагч байдаг вэ?

Оюуны Төв сургууль таньд

Хичээлийн шинэ жилийн мэндчилгээ

Сахилгажуулалт ба Шийтгэл 2-ын ялгаа

Мэргэн ухаан, Мэдлэг 2-ын ялгаа

Хүүхдэдээ яаж туслах вэ?

Миний сургууль миний 2 дахь гэр минь

Манай төгсөгчийн сэтгэгдэл

Манай сургуульд тавтай морил

Талархах сэтгэл – Зан чанарын хичээл

2015-2016 оны багш нарын тайлан

Оюуны Төв сургуулийн тухай 2004 оны бичлэг

Анхааралтай байдал – Зан чанарын хичээл

Гэрэлт Мэдээ ТВ-ээр Оюуны Төв сургууль

Мэргэн Ухаан – Зан чанарын хичээл

Гүйцэтгэх захирал Б.Оюундэлгэрийн ярилцлага

Англи хэлний хичээл

Англи хэлний хичээл

Англи хэлний хичээлийн бичлэг

Англи хэлний бичлэг

Англи хэлний хичээл

Англи хэлний хичээл

Англи хэлний хичээлийн бичлэг

Санал хүсэлт

Танд асууж тодруулах зүйл байна уу?
Тийм бол бид таны имэйлд хурдан шуурхай хариулах болно.