БИДНИЙ ТУХАЙ

Бид Монголыг өөрчлөх , дэлхийд нөлөөлөх ирээдүйн зөвт удирдагчдыг бид бэлтгэнэ.

Бидний тухай

Манай сургуулийн товч танилцуулга

Мэдээлэл технологи, Англи хэл, Математикийн гүнзгийрүүлсэн сургалттай “ Оюуны төв “ бага сургуулийг 1999 оны 9-р сарын 1-нд Нийслэлийн засаг даргын А-195 тоот захирамжийг үндэслэн, Математикийн тэргүүлэх зэрэгтэй багш, Боловсролын тэргүүний ажилтан Б.Энхтуяагийн санаачлагаар байгуулагдсан.

2001 – 2002 оны хичээлийн жилд Нийслэлийн Засаг даргын 289-р захирамжийг үндэслэн хэв шинжээ өөрчлөн “Бүрэн дунд сургууль ” болон өргөжиж анхныхаа 8, 10 –р ангийн төгсөлтийг хийсэн.

1999 оноос хойш эдүгээг хүртэл тасралтгүй үйл ажиллагаагаа амжилттайгаар явуулсаар байна.

ҮНДСЭН СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Мэдээлэл, технологийн гүнзгийрүүлсэн сургалт

Компьютерийн үндсэн хэрэглээ, Хэрэглээний програмууд (Word, Excel, Powerpoint, Photoshop, гм ), Програм хангамжууд (Алгоритм, С++, HTML, Java ), Техник хангамж (Аюулгүй ажиллагаа, форматлах, эд анги засвар), Веб сайт, мульт медиа, интернет хэрэглээ гэх мэт агуулга бүхий шаталсан сургалтууд заагдана. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Англи хэлний гүнзгийрүүлсэн сургалт

Англи хэлний 4 чадамж болох Ярих, Сонсох, Бичих, Унших чадварыг сурагчдын түвшинд тохируулан системтэйгээр зааж, Гадаад багшаар ярианы дадлага хийдэг бөгөөд төрөл бүрийн Интерактив, медиа болон аудио, видео сургалтын аргачлалыг хэрэглэхийн зэрэгцээ хичээлийн бус цагаар English speaking club, Movie Club, IELTS, TOEFL-ийн бэлтгэл зэрэг сургалтуудыг сонголтоор олгодог.Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Математикийн гүнзгийрүүлсэн сургалт

Математикийн стандарт хөтөлбөрөөс давж IQ-сэтгэхүйн сургалт, Олимпиадын бэлтгэл сургалтаар системчилсэн бэлтгэл хангаж Математик сэтгэлгээг гүнзгийрүүлэн олгохоос гадна, дүүрэг, хот, улс, олон улсын олимпиадуудад бэлтгэж, амжилт гаргадаг. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

ЕБС-ийн Стандарт хөтөлбөр

Монгол улсын Ерөнхий боловсролын стандарт хөтөлбөрийг цөм хөтөлбөрийн хүрээнд цөөн хүүхэдтэй, багш - шавийн хувьчилан харилцах тав тухтай орчинд, хоцрогдлыг бүрэн арилгаж, гүнзгийрүүлсэн хичээлүүдийг бүрэн олгоно. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Санал хүсэлт

Танд асууж тодруулах зүйл байна уу?
Тийм бол бид таны имэйлд хурдан шуурхай хариулах болно.